De toekomst van de AOW en pensioen

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn gezet. Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En nieuwe regels voor aanvullend pensioen, zoals uw aanvullende pensioen van ons fonds.
Onze sociale partners (vakbonden en werkgevers) moeten zich nog buigen over hoe de pensioenregeling er straks uit gaat zien. Er is nog veel onduidelijk. Hieronder leest u welke uitgangspunten het nieuwe pensioenstelsel gaan vormgeven. Wanneer er meer bekend is vullen we deze informatie aan.

Pensioen sneller omhoog én omlaag

In het nieuwe pensioenstelsel gaan pensioenen sneller omhoog én omlaag. Gaat het goed met ons fonds? Dan gaan de pensioenen sneller omhoog. Gaat het slechter, dan gaan de pensioenen sneller omlaag. Het wordt dus nog belangrijker om uw pensioen regelmatig te checken om te kijken of u genoeg pensioen opbouwt.

Jongeren bouwen meer pensioen op

Nu krijgt iedereen voor elke euro premie evenveel pensioen. Dat gaat veranderen. Jongere werknemers gaan meer pensioen opbouwen voor de premie die ze betalen en oudere werknemers minder. De euro’s van jongere werknemers kunnen immers nog langer in waarde stijgen. Hoeveel, hangt ook af van de hoogte van de rente.
De aanpassing past ook beter bij deze tijd: mensen werken nog zelden hun hele loopbaan bij één werkgever. Ze bouwen in dat geval dan ook zelden bij één pensioenfonds pensioen op.

Sterke punten blijven

Het huidige pensioenstelsel heeft sterke punten. Want in vergelijking met andere landen heeft Nederland de minste armoede onder ouderen. Dat wil de overheid graag zo houden.

  • Werkgevers en hun werknemers bouwen verplicht pensioen op. Hierdoor sparen veel mensen in Nederland voor hun aanvullende pensioen.
  • In een pensioenfonds delen werkgevers en werknemers risico’s. Hierdoor krijgen we - zo lang we leven - pensioen van ons pensioenfonds.
  • Doordat veel mensen meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
  • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
  • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van pensioendeelnemers en aan deelnemers die arbeidsongeschikt worden.

Hoe gaat het verder?

Minister Koolmees heeft gezegd dat hij de wetgeving in 2021 klaar wil hebben. We denken dat we op z’n vroegst in 2022 kunnen beginnen met de overgang naar de nieuwe pensioenregels.