De coronacrisis en uw pensioenfonds

Informatie voor werkgevers

Ons fonds volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet en luistert goed naar de vragen die u stelt. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en maatregelen die wij nemen, waarbij we zorgvuldig afwegingen maken.

NOW-maatregel van de overheid

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Vanaf 6 april 2020 kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij het UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarnaast is er een opslag van 30% voor werkgeverslasten, waaronder het werkgeversdeel van de pensioenpremie valt.
Wilt u meer lezen over deze NOW maatregel, ga dan naar www.uwv.nl.

Tijdelijke maatregel voor betaling pensioenpremie

Maakt u gebruik van de hiervoor genoemde NOW-maatregel? Dan krijgt u geld van UWV. Het duurt even voordat UWV de voorschotbetaling doet. In afwachting van die betaling kunt u bij ons een verzoek indienen tot uitstel van betaling van de premienota met maximaal 1 maand. Dit is een tijdelijke maatregel om werkgevers in onze sector tegemoet te komen. Dit kunt u het beste aanvragen via het contactformulier in de werkgeversportal.

Betalingsproblemen: betalingsregeling

Hebt u door de coronacrisis nu (of binnenkort) grote problemen om uw pensioenpremies te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. U kunt ons bellen op 088-116- 2434 of een e-mail sturen naar mitt-werkgevers@azl.eu. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing.
Wilt u meteen een betalingsregeling treffen, stuur ons dan een bericht via het contactformulier in de werkgeversportal. Geef daarbij duidelijk aan dat u graag per direct een betalingsregeling wilt treffen. Kies in het contactformulier Stel een vraag of geef een opmerking of suggestie, de categorie Betalen en als onderwerp Betalingsregeling

Om van een betalingsregeling gebruikt te kunnen maken bij ons fonds, is het belangrijk dat u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U maakt gebruik van automatische incasso voor het betalen van de termijnen en de toekomstige premie. Hiervoor kunt bij uw aanvraag een ingevuld machtigingsformulier meesturen. Dit formulier vindt u in het werkgeversportaal.
  • U storneert de incasso’s niet.
  • We gaan er vanuit dat u alleen een betalingsregeling aanvraagt als het echt niet anders kan. Over de periode van betalingsuitstel wordt rente berekend. Vanwege bijzondere omstandigheden zijn we bereid om hier tijdelijk coulant mee om te gaan.
  • De betalingsregeling loopt maximaal 6 maanden. Mocht dat niet voldoende tijd zijn, dan is uitbreiding naar maximaal 12 maanden tijdelijk mogelijk.

U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen indien u akkoord bent met de voorwaarden. Geef dit ook aan bij de aanvraag.

 

Géén wijzigingen in de pensioenadministratie door NOW

Maakt uw bedrijf gebruik van de NOW-maatregel? Dan verandert er niets aan de pensioenadministratie. De pensioengrondslag wijzigt niet. U blijft het salaris van uw werknemer voor 100% betalen (ongeacht hoeveel uw werknemer werkt) en dus ook dezelfde premie inhouden op dat salaris en dezelfde premie (het werknemersdeel én het werkgeversdeel) betalen aan het fonds.