Bruto-netto pensioen

Waar moet u op letten als het gaat om de belasting en uw pensioen?

Als werknemer bouwt u pensioen op bij ons pensioenfonds via uw werkgever. Hierover betaalt u geen belasting. Uw pensioen is een bruto bedrag. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u opbouwt in bruto jaarbedragen.

Wat wordt ingehouden?

Als u met pensioen gaat, moet u over de pensioenuitkering wel belasting betalen. Deze belastingen bestaan uit:

  • loonbelasting
  • premie volksverzekeringen
  • ZVW-premie

Deze betalingen hoeft u niet zelf te doen. Het pensioenfonds houdt de bijdragen in op uw bruto pensioen en keert het pensioen netto elke maand aan u uit.

Hoeveel belasting betaalt u?

De loonbelasting en premie volksverzekeringen die het pensioenfonds inhoudt op uw pensioenuitkering, noemen we samen ook wel ‘loonheffing’ (of: voorheffing inkomstenbelasting). Naarmate het pensioen hoger is, gaat het af te dragen tarief (het percentage) omhoog. Wie meer pensioen krijgt, betaalt naar verhouding dus meer loonheffing. Het gaat om de volgende 3 schijven (in 2022). Deze gelden na uw AOW-leeftijd:

1. Pensioen tot en met € 36.410 19,17%
2. Pensioen van € 36.410 t/m € 69.399 37,07%
3. Pensioen vanaf € 69.399 49,50%

Hoeveel netto is uw bruto pensioen?

Hoeveel u straks netto overhoudt van uw bruto pensioen, kunnen wij nu nog niet precies zeggen. De bedragen en de regels kunnen tussentijds wijzigen. Wel is het mogelijk om een berekening te maken op basis van de huidige stand van zaken, zodat u zich een beeld kunt vormen. Deze berekening vindt u:

  • in de brief die u van ons fonds ontvangt enkele maanden voordat uw pensioen ingaat;
  • als u inlogt in de beveiligde omgeving van onze website, Mijn Pensioencijfers. Hier ziet u een overzicht van uw pensioen bij Bpf MITT. Hier vindt u ook de Pensioenplanner en de Pensioenschets voor meer inzicht;
  • als u inlogt in www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen via verschillende werkgevers en uw AOW-pensioen van de overheid.

Loonheffingskorting

In deze berekeningen is er geen rekening gehouden met de zogeheten heffingskorting. Dat is een korting op de loonheffing, waardoor u minder belasting betaalt over (een deel van) uw pensioeninkomen. Voordat u met pensioen gaat, moet u aan ons pensioenfonds doorgeven of u wilt dat ons fonds deze korting toepast op het pensioen dat u van ons krijgt uitgekeerd. Voorbeelden van heffingskortingen zijn de Algemene heffingskorting, (alleenstaande) ouderenkorting en de Arbeidskorting (als u nog werkt).

Let op dat u niet te weinig betaalt

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan u, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over al uw stukjes inkomen na uw pensioen het lage belastingtarief betaalt.
Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog betalen. Dit is de naheffing.
Omgekeerd kan het ook gebeuren dat u te veel belasting betaalt.

Meer informatie

Hebt u vragen over de loonheffing, heffingskortingen en/of de naheffing? De Belastingdienst heeft op zijn website informatie staan over pensioen en belasting. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Wilt u meer weten over de uitkering van uw pensioen? Kijk hiervoor bij Hoeveel krijgt u?. Hebt u vragen over uw pensioen? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.